AKWARIA OPTIWHITE – KONTAKT

MyGlass Wałuszko Piotr
ul. Rękodzielnicza 14
54-135 Wrocław
Pilczyce

telefon – +48 512 360 366

ZAPRASZAMY
od pon. do pt. – od 8 do 16

DANE PRAWNE
MyGlass Wałuszko Piotr
ul. Pochyła 10/1
53-512 Wrocław

NIP 898-187-18-84

Podmiot zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

DANE DO PRZELEWU
MyGlass
Nest Bank

przelew krajowy
85 1870 1045 2078 1004 6544 0001

przelew zagraniczny (waluta euro)
PL58 1870 1045 2078 1004 6544 0002
Kod SWIFT: NESBPLPW

Mają Państwo pytania?
Potrzebują Państwo dodatkowych informacji?

Proszę zadzwonić lub wysłać wiadomość.

Chętnie odpowiemy na każde Państwo pytanie.

NASZA WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIE SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI.

Akwaria OptiWhite Wrocław

MyGlass Wałuszko Piotr
ul. Rękodzielnicza 14
54-135 Wrocław

KONTAKT
Tel. – +48 512 360 366
Adres e-mail – opti@opti24.pl

ZAPRASZAMY
Od pon. do pt. – od 8 do 16

Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Aby udowodnić, że jesteś człowiekiem, podaj wynik: 20 - 15 = ?
Wpisz wynik równania aby kontynuować
Wybierz opcję

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, o których mowa poniżej, jest MyGlass Piotr Wałuszko, Pochyła 10/1, 53-512 Wrocław, NIP 8981871884.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres info@myglass.eu lub na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1.
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. realizacji przez Administratora zapytania przesłanego przez Pana/Panią za pośrednictwem formularza kontaktowego [na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO];
  2. realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym celów statystycznych [na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO].
 4. Pana/Pani dane mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Pana/Pani dane będą przetwarzane w zakresie:
  1. realizacji zapytania przesłanego przez Pana/Panią za pośrednictwem formularza kontaktowego – do czasu zakończenia jego realizacji;
  2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 6. Informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące prawa: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w każdej chwili cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
 8. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Panu danych następuje w celu wykonania przez Administratora usługi, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości wykonania skorzystania z formularza kontaktowego.